ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στο Ananeosis η χρήση της CRYOSAUNA (ολόσωμη κρυοθεραπεία), γίνεται με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και πιστοποιήσεις κατά το ISO 9001 από την TUV HELLAS.
  • Πιστοποιημένο κέντρο CRYOSAUNA (κρυοσάουνας)
    Πιστοποιημένο κέντρο CRYOSAUNA (κρυοσάουνας)
  • Κρυοθεραπεία με Πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 από την TUV HELLAS
    Κρυοθεραπεία με Πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 από την TUV HELLAS

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ananeosis και ενημερωθείτε
για το ευρύτερο φάσμα των υπηρεσιών μας.